Deze website gebruikt cookies.

Over ons

Ontstaan

Grote Routepaden  vzw is in Vlaanderen ontstaan in september 1977 naar het voorbeeld van de Franse en Waalse GR (Grande Randonnée).

Reeds in 1947 begon men in Frankrijk een net van lange afstandswandelpaden uit te bouwen, dat steunde op een uniforme bewegwijzering doorheen het hele land, nl. wit-rode tekens. In 1955 staken in Wallonië enkele enthousiaste wandelaars uit het Luikse de hoofden bij elkaar om de GR 5 te verlengen over Belgisch grondgebied. Meteen was het startsein gegeven voor de heropbouw van een net van wandelpaden dat na de wereldoorlog erg in verval was geraakt.

Sedert de jaren ’60 was er bij de Vlaamse jeugdherbergen een cel toeristische paden actief.  Door de groeiende belangstelling rond wandelen en fietsen in de jaren ’70, kreeg het idee vorm om ook in Vlaanderen en een netwerk van langeafstandswandelwegen op te starten. Dit fenomeen werd opgepikt door de jongerenwerking van de Rotary club Geel die een GR-pad ontwikkelden tussen Valkenswaard en Diest. Dit werd de GR 561 en deze route werd aan Grote Routepaden overgedragen tijdens de stichtingsceremonie van de vereniging in het Limburgse Lanaken op 10 september 1977.

Daarna ging het snel. Het netwerk langeafstandswandelpaden groeide, in het begin zéér snel, verder uit over het gehele Vlaamse grondgebied. Het ene na het andere pad werd ingehuldigd en van al die routes werden topogidsen gemaakt. Vandaag telt het Vlaamse GR-netwerk bijna 4000 km permanent en uniform bewegwijzerde wandelroute. In de loop van de voorbije decennia werd het wandelnetwerk continu aangepast in functie van infrastructuuringrepen maar ook positieve ontwikkelingen zoals het openstellen van trage wegen, militaire domeinen, natuurgebieden, …

Begin de jaren 90 borrelde ook de belangstelling voor het langeafstandsfietsen op, gestimuleerd door de ontwikkeling van nieuw fietsmateriaal en –kledij. De vraag naar een vergelijkbaar netwerk voor fietsen over lange afstand drong zich op. Zo ontstond een geel-blauw bewegwijzerd LF-netwerk. Begin 21ste eeuw bundelden we onze krachten met die van Toerisme Vlaanderen ter promotie van de Vlaanderen Fietsroute en evolueerden we naar het huidig Vlaamse LF-netwerk: 10 routes, samen goed voor ruim 1500 km fietsplezier en volledig bewegwijzerd met metalen bordjes. Deze situatie wordt momenteel  onder de loep genomen in relatie tot de gewijzigde behoeften van de fietser.

Al die tijd hield ons tijdschrift het wandel- en fietspubliek op de hoogte van onze eigen initiatieven maar ook (ver) buiten onze grenzen. De titel evolueerde van GR-Berichten, naar GR Wandelen, Recreatief Wandelen en Recreatief Fietsen naar het huidige Op Weg. Een hedendaags ‘down-to-earth’ tijdschrift met ruim 6000 abonnees.

Na 4 decennia is de organisatie levendiger dan ooit. De belangstelling en het aantal leden blijft groeien. Dit wordt geïnspireerd door de positieve inzet van ruim 240 vrijwillige medewerkers die op elk werkingsvlak binnen de vereniging hun enthousiasme continu overdragen. Zij vormen het kloppende hart van onze organisatie.